Trợ cấp và Tài trợ

Trợ cấp hỗ trợ COVID-19

Neighbor Brigade rất biết ơn sự hỗ trợ bổ sung cho các sáng kiến COVID-19 của chúng tôi. Kể từ tháng 3 năm 2020, các tình nguyện viên của Lữ đoàn láng giềng trong nhiều chi hội của chúng tôi đã phục vụ các cá nhân và hỗ trợ các nỗ lực trên toàn thị trấn để cung cấp và phân phối thực phẩm, vật dụng làm sạch, thuốc men và các nhu cầu thiết yếu khác cho những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng của họ.

Cảm ơn các cơ sở sau đã hỗ trợ nỗ lực hỗ trợ COVID-19 của chúng tôi:

Trợ cấp

Tại Neighbor Brigade, chúng tôi rất biết ơn khi nhận được các khoản tài trợ hàng năm giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh thiết lập mạng lưới tình nguyện viên dành riêng cho cộng đồng để cung cấp các dịch vụ miễn phí cho những cư dân đang gặp khủng hoảng để quản lý công việc hàng ngày của họ.

Ngân hàng tiết kiệm Middlesex
Tổ chức từ thiện tiết kiệm Middlesex đã trao cho Neighbor Brigade một khoản tài trợ hào phóng để cập nhật công nghệ của chúng tôi.
  • Neighbor Brigade tự hào nhận được tài trợ từ Quỹ từ thiện tiết kiệm Middlesex . Nguồn vốn sẽ được sử dụng để làm cho trang web của chúng tôi và các nền tảng công nghệ thông tin dễ tiếp cận hơn. Một trong những thành phần quan trọng đối với dự án của chúng tôi là cập nhật trang web của chúng tôi với mục tiêu tạo ra một nền tảng phục vụ cho nhiều người dùng thường xuyên sử dụng trang web của chúng tôi. Thời gian tài trợ cho dự án này từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020.

Các khoản trợ cấp hiện tại khác:

Tài trợ cộng đồng

Bệnh viện Emerson
https://www.emersonhospital.org/
https://www.semscars.net/

Vui lòng liên hệ với Giám đốc Phát triển của chúng tôi, Mark Murphy tại mark@neighborbrigade.org nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn quan tâm đến việc trở thành một phần của tổ chức của chúng tôi.

Contact Us

Neighbor Brigade
P.O. Box 735
Maynard, MA 01754

Toll Free Phone: 855-241-HELP(4357)
Fax: 844-799-8811
info@neighborbrigade.org

Volunteer Login: http://volunteer.neighborbrigade.org

Make a Gift Online
Thank You to Our Generous Supporters
Middlesex Savings Bank Remax Real Estate Waldron Civic Fund Middlesex Savings Bank Curriculum Associates Lynch Landscaping Emerson Hospital Charles River Insurance The Carriage House at Lee's Farm First Presbyterian Church At Caldwell Washek Electric Cummings Foundation Avidia Bank Liquid Ice Performance Halth Center Partridge Snow & Hahn Perkin Elmer
Anti-Discrimination Policy

It is the policy of Neighbor Brigade to ensure equal opportunities to all volunteer and client applicants without discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, marital status, citizenship, genetic information, or any other characteristic protected under the laws of the United States.

Skip to content