Lữ đoàn láng giềng và COVID-19

Neighbor Brigade đang nỗ lực để hỗ trợ những người dân hiện có của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đã mở rộng phản ứng dịch vụ của mình đối với trường hợp khẩn cấp COVID-19 hiện tại.

Kể từ tháng 3, chúng tôi đã giúp ở nhiều thị trấn phân phát và cung cấp các bữa ăn trưa và thực phẩm thông qua các chương trình ăn trưa tại trường học và thị trấn. Các tình nguyện viên của chúng tôi đã giúp mua hàng tạp hóa và làm việc vặt cho những người bị cô lập.

Chúng tôi đã nhận được các khoản hỗ trợ và quyên góp COVID-19 để giúp mua thực phẩm và đồ dùng làm sạch cho thực phẩm dễ bị tổn thương trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Trước các biện pháp phòng ngừa COVID-19, các tình nguyện viên của chúng tôi thỉnh thoảng cung cấp các chuyến xe đến các cuộc hẹn y tế cho khách hàng của chúng tôi trong tình trạng khủng hoảng tạm thời. Chúng tôi đã nhận được COVID-19 và tài trợ cũng như đóng góp của cộng đồng để tiếp tục cung cấp các phương tiện giao thông thay thế thông qua các nguồn bên ngoài.

Sức khỏe của khách hàng và tình nguyện viên là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi áp dụng các hạn chế COVID-19 đối với các hoạt động, yêu cầu về trình độ và đào tạo mới đối với tình nguyện viên và cung cấp nguồn cung cấp vệ sinh cho khách hàng nếu cần.

Nhấp vào đây để tìm hiểu về Kế hoạch Hành động và Sáng kiến Hỗ trợ COVID-19 của Lữ đoàn láng giềng (cập nhật lần cuối 04-06-2020 1:47 chiều EST).

Contact Us

Neighbor Brigade
P.O. Box 735
Maynard, MA 01754

Toll Free Phone: 855-241-HELP(4357)
Fax: 844-799-8811
info@neighborbrigade.org

Volunteer Login: http://volunteer.neighborbrigade.org

Make a Gift Online
Thank You to Our Generous Supporters
Middlesex Savings Bank Remax Real Estate Waldron Civic Fund Middlesex Savings Bank Lynch Landscaping Judy Boyle Realty Emerson Hospital Joint Ventures Charles River Insurance The Carriage House at Lee's Farm Washek Electric Village Bank Cummings Foundation Avidia Bank Mom Bomb Liquid Ice Performance Halth Center Partridge Snow & Hahn Perkin Elmer Ameriprise Financial
Anti-Discrimination Policy

It is the policy of Neighbor Brigade to ensure equal opportunities to all volunteer and client applicants without discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, marital status, citizenship, genetic information, or any other characteristic protected under the laws of the United States.

Skip to content