Gala kỷ niệm 10 năm

Neighbor Brigade đang kỷ niệm 10 năm giúp đỡ các cá nhân và gia đình gặp khủng hoảng trên khắp Massachusetts và hơn thế nữa! Những gì được bắt đầu như một ý tưởng mạnh mẽ của Pam Manikas Washek và Jean Seiden đã phát triển thành một mạng lưới tình nguyện viên phức tạp đã giúp đỡ hơn 20.000 người hàng xóm trong 30 cộng đồng.

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một sự kiện ảo vào tháng 5 năm 2021.

Xin vui lòng liên hệ mark@neighborbrigade.org nếu bạn quan tâm đến các cơ hội tài trợ.

Contact Us

Neighbor Brigade
P.O. Box 735
Maynard, MA 01754

Toll Free Phone: 855-241-HELP(4357)
Fax: 844-799-8811
info@neighborbrigade.org

Volunteer Login: http://volunteer.neighborbrigade.org

Donate Online
Our Supporters
Middlesex Savings Bank Curriculum Associates Lynch Landscaping Emerson Hospital First Presbyterian Church At Caldwell Cummings Foundation
Anti-Discrimination Policy

It is the policy of Neighbor Brigade to ensure equal opportunities to all volunteer and client applicants without discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, marital status, citizenship, genetic information, or any other characteristic protected under the laws of the United States.

Skip to content